Dodjela nagrade za najbolju žensku ulogu 21. Festivala glumca

Grad Ilok dodjeljuje JASNI PALIĆ PICUKARIĆ novčanu nagradu u iznosu od 3.500,00 kn (slovima: tritisućepetstokuna) za najbolju žensku ulogu 21. Festivala glumca. 


odluka_o_dodjeli_nagrade_za_najbolju_zen-ulogu.pdf