Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Crvenkapica" Ilok

Na osobni zahtjev, razrješuje se Ana Vig dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok. (22.10.2015.)


Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća DV Crvenkapica Ilok.pdf