Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području i području aglomeracije Grada Iloka

Mijenja se članak 3. Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području i području aglomeracije Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko - srijemske županije br. 20/13) (07.07.2015.)


Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području i području aglomeracije Grada Iloka.pdf