Odluka o naknadi za rad članova izbornih tijela

Za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području grada Iloka, koji će se održati 22. ožujka 2015. god., članovi izbornih tijela imaju pravo na naknadu za rad. (25.03.2015.)


Odluka o naknadi za rad članova izbornih tijela.pdf