Odluka o pravu na komunalno opremanje stambenog objekta HRVI

Darinku Papku iz Iloka, V. Kraljevića 1A, sa statusom HRVI 50%, korisniku stambenog kredita Ministarstva branitelja za gradnju kuće, priznaje se pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. (25.03.2015.)


Odluka o pravu na komunalno opremanje stambenog objekta HRVI.pdf