Program potpora gospodarstvu na području Grada Iloka za 2018. godinu

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u svrhu poticanja razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva Grada Iloka kroz razvoj poduzetništva i turističke ponude, temeljem kojih će se dodjeljivati potpore male vrijednosti iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu te kriteriji i postupak dodjele istih do utroška predviđenih sredstava.


Program_potpora_gospodarstvu_na_podrucju_GI_2018.docx