Poziv na 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka koja će se održati 22.03.2017. u 19,00 sati


Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

- Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

- Aktualni sat - pitanja za gradonačelnika:


Poziv_na_33.sjednicu_GV..pdf