Privremeni rezultati izbora za članove gradskog vijeća Grada Iloka


I. Od ukupno 5.383 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.741 birača, odnosno 50,92%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.741 birača, odnosno 50,92%. Važećih listića bilo je 2.703, odnosno 98,61%. Nevažećih je bilo 38 listića, odnosno 1,39%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: MARINA BUDIMIR, dr. med. 1.408 glasova 52,09%
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS Nositeljica liste: ZRINKA ČOBANKOVIĆ, univ. spec. oec. 663 glasova 24,52%
3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS Nositelj liste: ZVONIMIR DRAGUN 268 glasova 9,91%
4. DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE - DESNO
Nositelj liste: PERO ĆORIĆ 185 glasova 6,84%
5. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: ŽELJKO SLADETIĆ 66 glasova 2,44%
6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: DARIO JEŽIK 49 glasova 1,81%
7. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: ŽELJKO HRUBIK 47 glasova 1,73%
8. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: DARKO ĐURKOVIĆ 17 glasova 0,62%


P_REZULTATI_IZBORA_10.03.2019.pdf