Javna rasprava za programe


Poziva se zainteresirana javnost da svoje komentare na  prijedlog programa dostavi najkasnije do 12. srpnja 2018. godine do 15:00 u pisanom obliku na adresu: Grad Ilok, Trg NIkole Iločkog 13, 32236 Ilok

Programi: