Sufinanciranje nabave školskih udžbenika učenika osnovnih škola na području grada Iloka za školsku godinu 2016./2017.


Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola na području grada Iloka za školsku 2016./2017. godinu, a koji to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.


sufinanciranje_nabave_šk_udžbenika_učenika_o_š_ilok_2016-17.docx