'/>


Poziv na informativno predavanjepozivamo sve zainteresirane NEZAPOSLENE žENE s područja Grada Iloka ali i šire, na sudjelovanje na informativnom predavanju koje će se održati u sklopu projekta 'Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, UP.01.3.1.01.0058'.

Informativno predavanje će se održati U ILOKU u prostorijama Kurije Brnjaković, na adresi:

Trg Sv.Ivana Kapistrana 5

u četvrtak 31.10.2019. godine s početkom u 10,00 sati.

Svrha i cilj održavanja informativnog predavanja je informiranje i prijava zainteresiranih nezaposlenih žena na BESPLATNO sudjelovanje u projektnim aktivnostima koje su slijedeće:

  • Radionica motivacije
  • Program osposobljavanja (edukacija) + mentorstvo 'Proizvodnja/uzgoj u zatvorenim prostorima/plasteniku'
  • Program osposobljavanja (edukacija) + mentorstvo 'Uzgoj i prerada ljekovitog i začinskog/aromatičnog bilja'
  • Program osposobljavanja (edukacija) + mentorstvo 'Proizvodnja/uzgoj voća'
  • Radionica za razvoj poduzetničkih vještina