Ustanove i institucije


 • Policijska postaja Ilok
 • Dr. Franje Tuđmana 49, 32236 Ilok
 • 385 (0)32/343-758
 • 385 (0)32/343-769
 • 385 (0)32/343-783
 • JVP Ilok
 • I. G. Kovačića 2, 32236 Ilok
 • Hitni telefonski broj: 193
 • 385 (0)32/596-118
 • 385 (0)32/596-011
 • javna.vatrogasna.postrojba.ilok@vu.t-com.hr
 • Turistička zajednica grada Iloka
 • Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok
 • 385 (0)32/590-020
 • 385 (0)32/592-966
 • tzilok@post.t-com.hr
 • tourismilok@gmail.com
 • turizamilok.hr
 • Facebook TZIlok
 • Poštanski ured Ilok
 • Trg N. Iločkog 7, 32236 Ilok
 • 385 (0)32/372-749
 • 385 (0)32/372-748
 • Poštanski ured Šarengrad
 • Oca B. Leakovića 1, 32234 Šarengrad
 • 385 (0)32/518-080
 • 385 (0)32/518-080
 • Poštanski ured Bapska
 • S. Radića 2, 32235 Bapska
 • 385 (0)32/515-999
 • 385 (0)32/515-999
 • Župni ured Ilok
 • Trg sv. Ivana Kapistrana 3, 32236 Ilok
 • 385 (0)32/590-073
 • 385 (0)32/590-028
 • franjevci.ilok@gmail.com
 • Župni ured Šarengrad
 • O. Bernardina Leakovića 13, 32234 Šarengrad
 • 385 (0)32/518-997
 • 385 (0)32/518-999
 • franjevci.ilok@gmail.com
 • Ispostava: Mohovo
 • josip.sostaric@gmail.com
 • Župni ured Bapska
 • Stjepana Radića 13, 32235 Bapska
 • 385 (0)32/515 030
 • Dječji vrtić Crvenkapica
 • Trg Sv. Ivana Kapistrana 2, 32236 Ilok
 • 385 (0)32/591-019
 • 385 (0)32/592-900
 • djecji.vrtic.crvenkapica@vu.t-com.hr
 • Osnovna škola Julija Benešića Ilok
 • Trg sv. Ivana Kapistrana 1, 32236 Ilok
 • 385 (0)32/590-372
 • 385 (0)32/590-373
 • ured@os-ilok.skole.hr
 • os-ilok.skole.hr
 • Osnovna škola Dr. Franjo Tuđman Šarengrad
 • Zagrebačka 41, 32234 Šarengrad
 • 385 (0)32/518-994
 • 385 (0)32/518-995
 • 385 (0)32/518-994
 • ured@os-drftudjman-sarengrad.skole.hr
 • os-drftudjman-sarengrad.skole.hr
 • Srednja škola Ilok
 • Matije Gupca 168, 32236 Ilok
 • 385 (0)32/593-207
 • 385 (0)32/593-207
 • ss-ilok@ss-ilok.skole.hr
 • ss-ilok.skole.hr
 • Gradska knjižnica i čitaonica Ilok
 • Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok
 • 385 (0)32/590-041
 • 385 (0)32/590-041
 • info@knjiznica-ilok.hr
 • knjiznica-ilok.hr
 • Ured ravnateljice
 • 385 (0)32/590-198
 • Muzej Grada Iloka
 • Šetalište oca Mladena Barbarića 5, 32236 Ilok
 • 385 (0)32/827-410
 • 385 (0)32/827-418
 • najave@mgi.hr
 • mgi.hr