JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA UKLANJANJE RUŠEVNIH KUĆA NA PODRUČJU GRADA ILOKA

Temeljem članka 62. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj  11/13,04/18,19/19,4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ broj 2/21,8/21), Grad Ilok objavljuje    JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA UKLANJANJE RUŠEVNIH KUĆA NA PODRUČJU GRADA ILOKA   PREDMET JAVNOG POZIVA: Uklanjanje ruševnih kuća i drugih objekata koji svojim položajem ugrožavaju sigurnost javnih površina i susjednih katastarskih čestica, a nalaze se na području grada Iloka PRIHVATLJIVI KORISNICI: Vlasnici, odnosno suvlasnici ruševnih kuća, bez obzira na mjesto… Nastavite čitati…

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2024. godini

Na temelju odredbe članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 31/18, 12/19, 21/19, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 7/22), članka 6., 7. i 28. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka, objavljuje     JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2024. godini   I. Objavljuju se uvjeti i… Nastavite čitati…

JAVNI POZIV za organiziranje sajma OPG-a, zadruga i braniteljskog poduzetništva u okviru manifestacije 57. Iločke berbe grožđa 2024.

Grad Ilok objavljuje: JAVNI POZIV za organiziranje sajma OPG-a, zadruga i braniteljskog poduzetništva u okviru manifestacije 57. Iločke berbe grožđa 2024. PREDMET JAVNOG POZIVA Grad Ilok po ovom javnom pozivu poziva organizatore sajmova s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko–baranjske županije koji mogu biti zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva i udruge registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti i organizaciju sajmova te koji participiraju na sajmovima i manifestacijama regionalnog i inozemnog karaktera… Nastavite čitati…

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZAŽELI 4

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.   Gradonačelnica Grada Iloka donosi:                                         ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE   Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.  Predmet nabave: Nabavka kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi – prevencija institucionalizacije, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0114 Evidencijski broj nabave:  JN 26/2024   Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave… Nastavite čitati…

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:                                                                                 25.sjednicu… Nastavite čitati…

Objava Poziva za dostavu ponuda za predmet nabave Postavljanje dječjeg igrališta u Šarengradu

Objava Poziva za dostavu ponuda za predmet nabave Postavljanje dječjeg igrališta u Šarengradu   Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, 114/22 ) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), te članka 7. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/24-03/8, URBROJ: 2196-02-02-24-3 od 26. veljače 2024. godine, Gradonačelnica Grada Iloka dana 20.6.2024. donijela je… Nastavite čitati…

Poziv civilnim udrugama – potpisivanje ugovora

Poziv civilnim udrugama – potpisivanje ugovora  Pozivamo civilne udruge sukladno Odluci o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2024. godinu objavljenoj 29. svibnja 2024. godine na službenoj stranici grada da dođu potpisati ugovore o dodjeli financijskih sredstava u gradsku upravu, od sutra, 13.6. do utorka, 18.6.2024. do 14:00 sati. IOdluka-gradonacelnice-o-sredstvima-za-udruge-2024

OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE

Prirodna nepogoda

OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE   Obavještavamo građane s područja Iloka, Bapske, Mohova i Šarengrada da je župan Vukovarsko srijemske županije g. Damir Dekanić, temeljem prijedloga gradonačelnice Grada Iloka gđe. Marine Budimir proglasio prirodnu nepogodu uslijed tuče za područje grada Iloka. Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda oštećenici u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijavljuju nastalu štetu na imovini nadležnom gradskom povjerenstvu Grada Iloka. Pozivamo građane da prijave nastalu… Nastavite čitati…

Poziv sportskim udrugama – potpisivanje ugovora

Poziv sportskim udrugama – potpisivanje ugovora  Pozivamo sportske udruge sukladno Odluci o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima koje provode sportske udruge građana za 2024. godinu objavljenoj 29. svibnja 2024. godine na službenoj stranici grada da dođu potpisati ugovore o dodjeli financijskih sredstava u gradsku upravu, 11.6. i srijedu 12.6. do 14:00 sati. IOdluka-gradonacelnice-o-sredstvima-za-sportske-udruge-2024

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – nabava higijenskih potrepština za projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE   Predmet nabave: Nabava usluge – nabava higijenskih potrepština za projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije Evidencijski broj nabave: JN 26/2024   SADRŽAJ: OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE VII.     DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA PRILOZI: Prilog 1.  –  Tehnička specifikacija Prilog 2.  –  Troškovnik Prilog 3.  –  Ponudbeni list Prilog 4.  – Izjava o… Nastavite čitati…