Odluka o osnivanju Savjeta mladih

Ovom se Odlukom osniva Savjet mladih Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Savjet) radi sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.