Međunarodna izložba dječijih radova, Iserlohn – Ilok 2015. godine

Autori koncepta natječaja i izložbe: Ankica i Ante Karačić

Prostor:

 • Muzej Grada Iloka, Kurija Brnjaković, Trg sv. I. Kapistrana 5, 32236 Ilok
 • Petka, 24. srpnja 2015. godine s početkom u 19:00h, izložba otvorena do 31. srpnja 2015. godine od 08:00 – 15:00 sati

Organizatori izložbe:

 • Grad Ilok,
 • Muzej grada Iloka,
 • Iserlohn,
 • Njemačka

Sudionici zemlje: 

 • Australija,
 • Čile, 
 • Argentina,
 • Hrvatska, 
 • Bosna i Hercegovina,
 • Srbija,
 • Mađarska,
 • Austrija, 
 • Italija,
 • švicarska,
 • Francuska,
 • Nizozemska, 
 • Engleska,
 • Luksemburg,
 • Belgija,
 • Njemačka

 

Rezultati natječaja za dobnu skupinu 1. – 4. razreda

1. mjesto:

 • Magdalena Kuntić 2. r. O.š. Zrinski Nuštar PS. Marinci – mentor Marija Lesandric

2. mjesto:

 • Gabrijela Sarajlić 2. r. O.š. Dore Pejačević Našice – mentor Marina Mihalj, 
 • Petra Ukovic 3. r. O.š. Viktora Cara Emina Lovran – mentor Snježana Kovačević

3. mjesto:

 • Nikolina Pribanić 3. r. O.š.S.Ilijasevic Oriovac PS. Slavonski Kobas – mentor Ljubica Milasin,
 • Ante šimunović 2. r. O.š. Zrinski Nuštar PS. Marinci – mentor Marija Lesandrić, 
 • Ana Kinkela 3. r. O.š.V.C. Emina – mentor Snježana Kovačević, 
 • Laura Bošnjak O.š. Julija Benešića Ilok – mentor Lidija Bošnjak, Andrija Wonnemann 2. r. L.R. Ana Kirchmayer Wonnemann Osnabruch Njemačka

4. mjesto:

 • Natalija Kuntić 3. r. O.š. Zrinski Nustar PS. Marinci – mentor Nevenka Skrabo, 
 • Nika Glavaš 4. r. III O.š. Bjelovar – mentor Suzana Turković, 
 • Filip Prploščić 2. r. O.š. Dore Pejačević Našice – mentor Marina Mihalj, 
 • Marija Jurić 4. r. O.š. Retkovec Zagreb – mentor Karmen Jurčević,
 • Sara Pintarić 1. r. III. O.š. Bjelovar – mentor Nataša Brekalo, 
 • Leona Jambreković 4. r. III. O.š. Bjelovar – mentor Suzana Turković, 
 • Lovro šestak 3. r. O.š. Marina Držića Zagreb – mentor Zrinka Budimir,
 • Dora Vilus 4. r. III. O.š. Bjelovar – mentor Suzana Turković, 
 • Ivana Vignjević 3. r. O.š.V.C.Emina – mentor Snježana Kovačević,
 • Laura Pavić 4. r.III. O.š.Bjelovar – mentor Suzana Turković, 
 • Gabrijel Vojtek 1. r. O.š. Julija Benešića Ilok – mentor Jarmila Mudroh, 
 • Marta Palladino 4. r. Hrvatska nastava Rim Italija – mentor Ivana Nošić, 
 • Vatroslav Tito Ćolak 3. r. O.š. Kustosija – mentor Mala lik.akademija Vivoda,
 • Andreja Vivoda, Anica Bošnjak 2. r. Hrvatska nastava Hessen – Kassel Njemačka – mentor Aneta Mikulić

 

Dobna skupina 5.-8. razred

1. mjesto:

 • Nina Cerinski .8. r.Oš. M.Lovraka Zagreb-mentor Bernadica Mazar

2. mjesto:

 • Marko Roso 6. r. O.š. Julija Benešića Ilok-mentor Kristina Hrubik,
 • Petra Mihaljević 8. r.O.š. M.Lovraka Zagreb mentor Bernadica Mazar,
 • Leonardo Lovrić 5. r. – nepoznato iz koje je škole

3. mjesto:

 • Marina Grgić 8. r. Hrvatska nastava u Bavarskoj Njemačka-mentor Martina Ivančević,
 • Daniela Aleksić 5. r.O.š .V. Nazora Crikvenica –mentor Suzana Kljus,
 • Andrijana Veselčić 7. r. Hrvatska nastava Luxemburg-mentor Gorana Karan,
 • Melita Kovačević 5. r. O.š.I.G. Kovacica Zagreb,
 • Gulia Verdat 7. r. Hrvatska nastava u Rimu Italija-mentor Ivana Nosic,
 • Jasminka Vojnović 5. r. Hrvatska nastava u Čileu(Club Croata)-mentor Martina Kalamari

4. mjesto:

 • Maja Zdelarec 5. r.O.š.M. Lovraka Zagreb-mentor Bernadica Mazar,
 • Danijela Ćorluka 7. r.O.š.M. Lovraka Zagreb-mentor Bernadica Mazar,
 • Ivana Vukadin 7. r. Hrvatska nastava u Bavarskoj Njemačka –mentor Karolina Jurak,
 • Eva Marcius 5. r.O.š. Strahoninec-mentor Mateja Rusak,
 • Andjela Severdija 7. r. O.š.V. Nazora Crikvenica-mentor Suzana Kljus,
 • Sanja Tumbas O.š. Matije Gubeca Tavankut Srbija-mentor Larisa Duric,
 • Katarina Galinovic 5. r. H.K.U.P.D.”Stanislav Preprek” Novi Sad Srbija –mentor Tatjana Stepanov,
 • Dragana Kovač 5. r. O.š. Majsenski put Subotica Srbija-mentor Larisa Duric,
 • Marie Brajković 5. r. Hrvatska nastava u Belgiji –mentor Gorana Karan
Bookmark the permalink.

Comments are closed.