Godišnji obračun proračuna za 2012. godinu – po ekonomskoj klasifikaciji

Godišnji obračun proračuna Grada Iloka za 2012. godinu izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji. 

Bookmark the permalink.

Odgovori