Odluka o izvršavanju proračuna Grada Iloka za 2013. godinu

Ovom odlukom uređuju se prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna grada Iloka za 2013. godinu i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom.

Bookmark the permalink.

Odgovori