Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava  Grada Iloka, ovom Odlukom se uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn bez PDV-a, procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kn bez PDV-a za robu i usluge te do 500.000,00 kn bez PDV-a za radove (u daljnjem tekstu: bagatelna nabava) za koje sukladno Zakonu o javnoj nabavi  u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave…

Bookmark the permalink.

Odgovori