Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013.godini

Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Iloka za slijedeće komunalne djelatnosti:  

  • odvodnja atmosferskih voda,
  • održavanje čistoće ( čišćenje javnih površina),
  • održavanje nerazvrstanih cesta,
  • javna rasvjeta,
  • održavanje groblja i građevina na groblju,
  • održavanje javnih površina. 
Bookmark the permalink.

Odgovori