Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području grada Iloka za slijedeće komunalne djelatnosti: 

  • odvodnja atmosferskih voda, 
  • održavanje čistoće ( čišćenje javnih površina), 
  • održavanje nerazvrstanih cesta, 
  • javna rasvjeta, 
  • održavanje groblja i građevina na groblju
Bookmark the permalink.

Odgovori