Odluka o korištenju zgrade Kurije Brnjaković

Dozvoljava se članu Vinskog Klastera Srijem Toka promet d.o.o. korištenje Kurije Brnjaković (k.č.br. 86, zk.ul.br. 4800 k.o. Ilok vlasništvo Grada Iloka), radi prezentacije vina za vrijeme održavanja 48. iločke berbe grožđa 4. i 5. rujna 2015. god. (31.08.2015.)

Bookmark the permalink.

Odgovori