Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji

Ovom se Odlukom određuje visina i uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Grada Iloka. (09.06.2015.)

Bookmark the permalink.

Odgovori