Odluka o zaključenju sporazuma sa Centrom za zaštitu potrošača VSŽ “Glas potrošača”

Grad Ilok prihvaća Prijedlog projekta „Informiranje, edukacija i zastupanje potrošača za Grad Ilok“ pod nazivom „Potrošači imanju pravo na zaštitu“ Centra za zaštitu potrošača Vukovarsko-srijemske županije „Glas potrošača“. (08.05.2015.)

Bookmark the permalink.

Odgovori