Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Iloka. Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Sukladno članku 21. stavku 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15), Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja… Nastavite čitati…