Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Iloka. Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Sukladno članku 21. stavku 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15), Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. (21.09.2015.)

  

Bookmark the permalink.

Odgovori