Odluka o zaključivanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Iloka i Grada Pregrade

Grad Ilok i Grad Pregrada sklopit će Sporazum o prijateljstvu i suradnji čiji je cilj uspostaviti prijateljstvo i suradnju dvaju gradova s ciljem poticanja i jačanja razumijevanja i prijateljstva između dvaju gradova, razmjene i jačanja suradnje te tako doprinositi razvoju i zajedničkom napretku. Suradnja će se odvijati na razini udruga, organizacija, institucija, manifestacija, gradonačelnika, gradskog vijeća i gradskih uprava, a na području kulture, obrazovanja, gospodarstva, lokalne samouprave, športa kao i na drugim područjima društvenog života. (05.02.2015.)

Bookmark the permalink.

Odgovori