Odluka o programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu

Ovom Odlukom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem šumskog doprinosa u Proračunu Grada Iloka za 2015. godinu. U 2015. godini planira se prihod od šumskog doprinosa 70.000,00 kuna. Sredstva će se utrošiti za ulaganja u komunalnu infrastrukturu. (25.03.2015.)

Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka imenuje se u sljedećem sastavu: 1. ZVEZDANA KOZARIĆ (predstavnik udruge za zaštitu potrošača) – predsjednik 2. KSENIJA KAKUČKA (predstavnik Grada Iloka) – član i 3. MILAN PUCOVSKY (predstavnik Grada Iloka) – član. (25.03.2015.)

Izvješće o utrošku sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na području grada Iloka u 2014. godini

U Proračunu Grada Iloka za 2014. godinu planiran je prihod od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu u iznosu od 600.000,00 kuna, a realizirani prihod od prodaje iznosi 33.282,65 kn. (25.03.2015.)

Odluka o prijedlogu za imenovanje doktora medicine mrtvozornika

Predlaže se Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije imenovanje slijedećih doktora medicine – mrtvozornika za područje Grada Iloka (naselja: Ilok, Bapska, šarengrad, Radoš i Mohovo): 1. Blaženka Rašić Roso, dr. med. 2. Boško Kovač, dr. med., spec. pedijatar 3. Jelena Jančić, dr. med. (25.03.2015.)