Odluka o davanju suglasnosti za zamjenu nekretnina u k.o. Šarengrad

Daje se suglasnost Eržebet Kuljanić iz Laslova i Miri Blažević iz Komletinaca, suvlasnicama u ½ idealnog dijela nekretnine, k.č. br. 123 u naravi kuća, dvorište Radićeva ul., površine 355 m², upisane u zk. ul. br. 1838 u k.o. šarengrad, na prijedlog za zamjenu nekretnine u vlasništvu Grada Iloka k.č. br. 58 u naravi kuća i dvorište ul. Stjepana Radića, površine 391 m², upisane u zk. ul. br. 1772, k.o. šarengrad. (25.03.2015.)

Bookmark the permalink.

Odgovori