Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Iloka imenuje se u sljedećem sastavu:

1. ZVEZDANA KOZARIĆ (predstavnik udruge za zaštitu potrošača) – predsjednik

2. KSENIJA KAKUČKA (predstavnik Grada Iloka) – član i

3. MILAN PUCOVSKY (predstavnik Grada Iloka) – član.

(25.03.2015.)

Bookmark the permalink.

Odgovori