Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2014. godinu

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2014. godinu. Plan gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2014. godinu je sastavni dio ove odluke. (25.03.2015.)

Izvješće o zvršenju Plana gospodarenja otpadom (28.01.2015.)

Bookmark the permalink.

Odgovori