Odluka o suradnji sa Općinom Tovarnik u području predškolskog odgoja

Prihvaća se suradnja sa Općinom Tovarnik u području predškolskog odgoja i Odluka Općine Tovarnik KLASA: 021-05/15-03/20, URBROJ: 2188/12-04-15-1 od 10.03.2015. god. vezana za otvaranje područnog odjela Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok u zgradi vrtića u Tovarniku, Hrvatskih dragovoljaca 5. (29.05.2015.)

Bookmark the permalink.

Odgovori