Program korištenja sredstava ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2015. godinu

Ovom Odlukom utvrđuje Program korištenja sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2015. godinu utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna Grada Iloka za 2015.godinu po osnovi naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. U 2015. godini planira se prihod od naknada 100.000,00 kuna.

Bookmark the permalink.

Odgovori