Plan proračuna 2016. godine

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u općem dijelu Proračuna Grada Iloka za 2016.god. 

Bookmark the permalink.

Odgovori