Plan nabave Grada Iloka za 2016. godinu

Temeljem članka 20.Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11,83/13 i 143/13) i članka 28. Statuta grada Iloka ( Službeni vjesnik VSŽ br.11/13.), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 23.sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. donosi 

Bookmark the permalink.

Odgovori