Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini

Gradsko vijeće grada Iloka utvrđuje Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini.

Program propisuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima , iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

 

Bookmark the permalink.

Odgovori