ODLUKA o izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Iloka

Mijenja se stavak 18. članka 7. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 05/11 i KLASA: 116-01/12- 01/01, UR.BROJ: 2196/02-02- 14-05 od 04. ožujka 2014. god.) i glasi: „Odjel ima tri odsjeka: Odsjek za financije i računovodstvo, Odsjek za stambeno-komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Odsjek za pružanje socijalnih usluga.“…

Obavijest – prodaja nekretnine: k.č.br. 589 u k.o. Bapska, oranica, površine 0,3168 ha, tržišna cijena iznosi 9.092,16 kn.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 589 u k.o. Bapska, oranica,površine 0,3168 ha, tržišna cijena iznosi 9.092,16 kn. Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom… Nastavite čitati…

Obavijest – prodaja nekretnine: k.č.br. 3407 u k.o. Ilok, oranica, površine 0,4087 ha, tržišna cijena iznosi 13.078,40 kn.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 3407 u k.o. Ilok, oranica,površine 0,4087 ha, tržišna cijena iznosi 13.078,40 kn. Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom… Nastavite čitati…

Obavijest – prodaja nekretnine: k.č.br. 4259 u k.o. Ilok, oranica, površine 0,7719 ha, tržišna cijena iznosi 27.556,83 kn.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 4259 u k.o. Ilok, oranica,površine 0,7719 ha, tržišna cijena iznosi 27.556,83 kn. Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom… Nastavite čitati…

Obavijest – prodaja nekretnine: k.č.br. 453/1 u k.o. Šarengrad, oranica, površine 0,4510 ha, tržišna cijena iznosi 17.814,50 kn.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 453/1 u k.o. šarcngrad, oranica,površine 0,4510 ha, tržišna cijena iznosi 17.814,50 kn. Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom… Nastavite čitati…

22. Smotra dječjeg slovačkog folklora u Hrvatskoj

U Slovačkom kulturnom domu u Radošu u bogatom kulturno zabavnom programu koji se svake godine održava u organizaciji jedne od 18 Matica slovačkih nastupiti će 500-injak djece iz Matica Slovačkih Josipovac, Jurjevac, Ilok, Radoš, Lipovljani, Jelisavac, Zokov gaj, Soljani, Međurić, Osijek, Miljevci i Markovac,  hrvatski lokalni KUD  i kao posebni gosti – dječiji orkestar pod vođenjem Juraja Sudia. Manifestaciju  organiziraju Matica slovačka Radoš i Savez Slovaka RH, a pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine RH,… Nastavite čitati…