Obavijest – prodaja nekretnine: k.č.br. 4259 u k.o. Ilok, oranica, površine 0,7719 ha, tržišna cijena iznosi 27.556,83 kn.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 4259 u k.o. Ilok, oranica,površine 0,7719 ha, tržišna cijena iznosi 27.556,83 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.