ODLUKA o izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Iloka

Mijenja se stavak 18. članka 7. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Iloka ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 05/11 i KLASA: 116-01/12- 01/01, UR.BROJ: 2196/02-02- 14-05 od 04. ožujka 2014. god.) i glasi: „Odjel ima tri odsjeka: Odsjek za financije i računovodstvo, Odsjek za stambeno-komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Odsjek za pružanje socijalnih usluga.“…

Bookmark the permalink.

Odgovori