ODLUKA o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Iloka i zamjenika članova

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Iloka pokreće postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Iloka.

Članak 2.

Savjet mladih Grada Iloka broji pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Iloka (Ilok, Bapska, Mohovo i šarengrad), koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života…

Bookmark the permalink.

Odgovori