Održana 25. sjednica Gradskog vijeća

Nakon aktualnog sata pristupilo se radu po točkama dnevnog reda: U prvoj točki bilo je riječi o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada. U drugoj točki predstavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2015. godinu. Kao treća točka dnevnog reda vijećnicima je predstavljena Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka. Kao četvrto bilo je riječi o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu. Pod petom točkom… Nastavite čitati…