Održana 25. sjednica Gradskog vijeća

Nakon aktualnog sata pristupilo se radu po točkama dnevnog reda:

  • U prvoj točki bilo je riječi o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada.
  • U drugoj točki predstavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2015. godinu.
  • Kao treća točka dnevnog reda vijećnicima je predstavljena Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka.
  • Kao četvrto bilo je riječi o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu.
  • Pod petom točkom o Odluci o pokretanju postupka izbora članova savjeta mladih Grada Iloka.
  • Pod šestom točkom različito nije bilo pitanja pa je time sjednica i zaključena.

Sve točke dnevnog reda usvojene su bez rasprave i jednoglasno.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.