POZIV na javni uvid u strategiju razvoja Grada Iloka

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK

 

32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13
Tel: (032)592-950; fax: (032)592-966

KLASA: 363-01/15- 01/29
URBROJ: 2196/02-01- 16-18 

U Ilok, 14. lipnja 2016. godine

 

Na temelju Odluke o pokretanju postupka izrade Strateškog razvojnog programa Grada Iloka KLASA: 363-01/15- 01/29, URBROJ: 2196/02-02- 15-01 od 14. travnja 2015. god., Grad Ilok objavljuje:

 

POZIV NA JAVNI UVID U STRATEGIJU RAZVOJA GRADA ILOKA ZARAZDOBLJE 2016.-2020. GOD. TE DEFINIRANJA STRATEšKIH PROJEKATA

 

I.

Grad Ilok započinje s postupkom izrade Strategije razvoja Grada Iloka Ovim putem se obavještavaju svi zainteresirani o započinjanju i tijeku postupka.

II.

Izradu Strategije razvoja Grada Iloka obavit će tvrtka T&MC Group, Amruševa 19, 10000 Zagreb.

III.

Uvid u prijedlog Strategije razvoja grada Iloka moguće je obaviti radnim danom od 16. lipnja – 27. lipnja 2016. godine u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Grada Iloka – holu na 1. katu ispred ureda br. 26. Pisane primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Gradu Iloku u gore navedenom razdoblju i vremenu u ured br. 28 Grada Iloka.

IV.

Javno izlaganje održat će se dana 27. lipnja 2016. godine od 13,00 do 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Iloka, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13.

 

Gradonačelnik:
Zvonimir Dragun, dipl. ing.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.