Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2015. godinu

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2015. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, računa zaduživanja/financiranja i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane u tabeli.   Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Iloka za 2015. godinu sadrži izvještaje o izvršenju po proračunskim klasifikacijama i to: po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.   opci_dio_proracuna_2015.xls posebni_dio_proracuna_2015.xls