Odluku o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području grada Iloka

Ovom Odlukom o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, produljenje radnog vremena, mjerila za utvrđivanje ranijeg završetka radnog vremena, radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge, te se određuju prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama za pružanje ugostiteljskih usluga na području Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Odgovori