Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove Savjeta mladih Grada Iloka i njihovih zamjenika koji se osniva u cilju sudjelovanja mladih u odlučÂivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značÂaja za mlade, aktivnog uključÂivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.