Rezultati oglasa za Gerontodomaćicu (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme

Povjerenstva za provedbu postupka oglasa utvrđuje koje su prijave na oglas pravodobne i potpune te utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.