Poziv na 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka koja će se održati 22.03.2017. u 19,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. – Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka – Aktualni sat – pitanja za gradonačelnika: