Poziv za 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 12. travnja (srijeda) 2017. god. u 19,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnika:

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o osnivanju Razvojne agencije TINTL
  Izvjestitelj: Zvonimir Dragun
 2. Donošenje odluke o izradi Strategije razvoja turizma Grada Iloka 2018.-2025.
  Izvjestitelj: Zvonimir Dragun
 3. Donošenje Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u
  državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Ilok u 2017.
  godiniIzvjestitelj: Đurđica Tilović
 4. Donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području grada Iloka 2017.-2018.
  Izvjestitelj: Zvonimir Dragun, Đurđica Tilović
 5. Donošenje Odlukeo dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaćeslužbenika i
  namještenikau upravnim tijelima Grada Iloka
  Izvjestitelj: Zvonimir Dragun
 6. Donošenje Odlukeo suglasnosti za provedbu ulaganjana području Grada Iloka unutar
  mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa
  ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. – Rekonstrukcija nogostupa u Bapskoj
  Izvjestitelj: Zvonimir Dragun
 7. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Iloka za
  razdoblje od 2017.-2022.
  Izvjestitelj: Zvonimir Dragun, Tatjana Faletar
 8. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana
  uređenja povijesne jezgre Iloka – ciljane izmjene i dopune
  Izvjestitelj: Zvonimir Dragun
 9. Različito

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sladetić

Bookmark the permalink.

Comments are closed.