Natječaj za obavljanje poslova: Administrativni referent-blagajnik u Muzeju grada Iloka na određeno vrijeme.

Temeljem čl. 38. Statuta Muzeja grada Iloka, prema čl. 15. i 21. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu Muzeja grada Iloka i Zakona o muzejima, Muzej grada Iloka raspisuje natječaj za obavljanje stručnih poslova na mjesto Administrativni referent-blagajnik u Muzeju grada Iloka.   Uz obvezne priloge i ispunjavanje uvjeta natječaja rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave na službenoj stranici Muzej grada Iloka.   Natječaj će se objaviti i na oglasnim pločama Muzeja… Nastavite čitati…