Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka

U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka(“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/11, 05/14 i 13/14) dopunjava se „Sistematizacija radnih mjesta“ na način da se u Upravni odjel za pravne i opće poslove iza red. broja 5. dodaje: red. broj „6.“, radno mjesto: „Informatički referent“, kategorija: „III.“, potkategorija: „referent“, razina: -, klasifikacijski rang: „11.“, potrebno stručno znanje: „srednja stručna sprema informatičke ili ekonomske struke, poznavanje rada na računalu i ostaloj IT tehnologiji i mrežnim sustavima, kvalifikacije za web dizajnera i PHP programera, 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit“.

Opis poslova radnog mjesta i približan postotak vremena za obavljanje posla: „Izrada i uređivanje web stranice Grada Iloka i proračunskih korisnika, objava materijala na službenim internetskim stranicama Grada, rad na aplikaciji CityHUB – 50%; pružanje pomoći korisnicima informatičkih resursa, održava i nadzire sustav telefonije i telefonske centrale – 30%; obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i pročelnika – 20%.

Broj izvršitelja: 1.

Bookmark the permalink.

Odgovori